Βιοψίες

Βιοψίες

Τα τελευταία χρόνια έχει σημειωθεί αλματώδης εξέλιξη στην επεμβατική διαγνωστική προσέγγιση των παθήσεων του μαστού. Όλα τα σύγχρονα και πλήρως εξοπλισμένα κέντρα μαστού διερευνούν με διαδερμική βιοψία κάθε είδους αλλοιώσεις που χαρακτηρίζονται ύποπτες για κακοήθεια (BI-RADS 4 και 5) και προγραμματίζεται ανοιχτή χειρουργική βιοψία μόνο σε περιπτώσεις που δεν είναι τεχνικά εφικτό να πραγματοποιηθεί διαδερμική βιοψία. Ως διαδερμική βιοψία ορίζεται μια μικρή ποσότητα ιστού που αφαιρείται από τον μαστό με ειδική βελόνη για να μελετηθεί ιστολογικά στο μικροσκόπιο.

Ο ακτινολόγος επιλέγει τον τύπο της βιοψίας που θα πραγματοποιήσει με βάση τις εξής παράμετρους: το μέγεθος της βλάβης, εάν η βλάβη είναι ψηλαφητή ή μη ψηλαφητή, την ανατομική εντόπισή της, εάν απεικονίζεται στη μαστογραφία, στην τομοσύνθεση, στο υπερηχογράφημα ή μόνο στη μαγνητική μαστών, τη μορφολογία της αλλοίωσης –εάν για παράδειγμα αφορά συμπαγή βλάβη ή μικροαποτιτανώσεις– αλλά και το μέγεθος των μαστών.