Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η Εταιρεία ATHENA MEDICAL ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΚΕ, με ΑΦΜ 997721300 και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 124267303000, που εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής και επί της Λ. Κηφισίας, αριθ. 368, είναι πρότυπο διαγνωστικό κέντρο το οποίο αναπτύχθηκε από ομάδα επιστημόνων με προσανατολισμό και εξειδίκευση στην πρόληψη και τις παθήσεις του γυναικείου πληθυσμού και όχι μόνο.

Για την εταιρία ATHENA MEDICAL, η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, σε συμμόρφωση και εναρμόνιση με την κείμενη νομοθεσία, αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι δέσμευσης.

Η παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, περιγράφει τα προσωπικά δεδομένα που η εταιρεία μας συλλέγει για λογαριασμό σας, τον τρόπο που χρησιμοποιούμε και προστατεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα και τις επιλογές που έχετε, σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποιούμε και διατηρούμε τα δεδομένα αυτά.

Αναγνωρίζουμε ότι η προστασία των προσωπικών δεδομένων, αποτελεί μια διαρκή ευθύνη και συνεπώς, η παρούσα δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων, θα ενημερώνεται και θα τροποποιείται ανά διαστήματα. Στην ιστοσελίδα μας www.athenamedical.gr θα μπορείτε να ενημερώνεστε διαρκώς για ενδεχόμενες αλλαγές.