Μαγνητική μαστογραφία

Η μαγνητική τομογραφία μαστών έχει εξελιχθεί σε μια εξαιρετικά σημαντική απεικονιστική εξέταση για την έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του μαστού.

Σε αντίθεση με τη μαστογραφία και την τομοσύνθεση, η μαγνητική μαστών είναι μια αιμοδυναμική εξέταση η οποία βασίζεται σε ισχυρά μαγνητικά πεδία και ενδοφλέβια χορήγηση παραμαγνητικής ουσίας χωρίς να χρησιμοποιείται ιοντίζουσα ακτινοβολία.