Τομοσύνθεση

Τι είναι η 3D τομοσύνθεση;

Η τομοσύνθεση μαστού αποτελεί την εξέλιξη της ψηφιακής μαστογραφίας. Εγκεκριμένη από τον FDA, έχει σχεδιαστεί για να ξεπερνά τους περιορισμούς και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε με την ψηφιακή μαστογραφία· μειώνοντας την επικάλυψη των ανατομικών δομών του μαστού, οδηγεί σε αύξηση της ευαισθησίας και της ειδικότητας, και βοηθά να ανιχνεύσουμε ακόμη μικρότερους όγκους σε πιο πρώιμο στάδιο καρκίνου του μαστού. Σε σύγκριση με την ψηφιακή μαστογραφία, όπου λαμβάνονται εικόνες 2D, κατά την τομοσύνθεση η λυχνία περιστρέφεται λαμβάνοντας εικόνες υψηλής ανάλυσης από διαφορετικές γωνίες με χαμηλή δόση ακτινοβολίας [Εικόνα 1]. Στη συνέχεια, με τη βοήθεια ειδικού λογισμικού, γίνεται ανασύνθεση των εικόνων σε μέγεθος ενός χιλιοστού ώστε να δημιουργηθεί σύνθετη τρισδιάστατη απεικόνιση του μαστού.

img 01

Εικόνα 1. Κατά την 3D τομοσύνθεση, η δέσμη της λυχνίας περιστρέφεται λαμβάνοντας εικόνες υψηλής ανάλυσης καθώς ο μαστός είναι συμπιεσμένος.

Πλεονεκτήματα της 3D τομοσύνθεσης

  • Βελτιωμένη απεικόνιση σε γυναίκες με πυκνούς μαστούς
  • Υψηλότερη διαγνωστική ακρίβεια για την ανίχνευση βλαβών μικρού μεγέθους [Εικόνα 2]
  • Μείωση των ψευδώς θετικών αποτελεσμάτων
  • Βελτιωμένη απεικόνιση των ορίων μιας βλάβης, συνεπώς υψηλότερη ακρίβεια στη διάγνωση

img a b c d

Εικόνα 2. (α) Προληπτική ψηφιακή μαστογραφία γυναίκας 52 ετών, η οποία δεν ανέδειξε παθολογικά ευρήματα. Η τομοσύνθεση στην ίδια γυναίκα ανέδειξε πολυεστιακό διηθητικό πορογενές καρκίνωμα αριστερού μαστού, βλάβη η οποία δεν ήταν ορατή στην μαστογραφία (β,γ,δ) (βέλη).