Επαναξιολόγηση Εξετάσεων

Επαναξιολόγηση Εξετάσεων

Στο ΑΤΗΕΝΑ MEDICAL υπάρχει η δυνατότητα επίσκεψης για τη συγκριτική μελέτη προγενέστερων εξετάσεων. Σε αυτή την περίπτωση η εξεταζόμενη πρέπει να προσέρχεται με όλες τις εξετάσεις που έχει κάνει την τελευταία δεκαετία. Εάν η αξιολόγηση της τελευταίας μαστογραφίας δεν είναι εφικτή λόγω μη ικανοποιητικής τεχνικής ή πτωχής ευκρίνειας, προτείνεται η επανάληψη της εξέτασης.