Πλήρες αιματολογικό Check Up

Πλήρες αιματολογικό Check Up
 • Γενική αίµατος
 • Γενική ούρων
 • Σάκχαρο
 • Ουρία
 • Ουρικό οξύ
 • Χοληστερίνη
 • Τριγλυκερίδια
 • HDL
 • LDL
 • SGOT
 • SGPT
 • T.K.E
 • CRP
 • Σίδηρος
 • Φεριτίνη
 • Κρεατινίνη
 • Κάλιο
 • Νάτριο
 • Ασβέστιο
 • Φώσφορο
 • γ-GT
 • CPK
 • LDH
 • Χολερυθρίνη
 • Αλκαλική Φωσφατάση
 • Λευκώµατα
 • TSH
 • PSA Άντρες / CEA Γυναίκες

Συνολικό κόστος 75€