Εργαστηριακό τμήμα

Μικροβιολογικό
Αιματολογικό

Το Μικροβιολογικό/Αιματολογικό είναι ένα πρότυπο κέντρο μαστού στο οποίο μπορείτε να προγραμματίσετε όλες τις απεικονιστικές εξετάσεις και επεμβατικές πράξεις σε μία μόνο επίσκεψη.
Hematology

Κυτταρολογικό

Histology Logo
Γνωρίζοντας καλά τις αυξημένες απαιτήσεις της καθημερινότητας της σύγχρονης γυναίκας και επιθυμώντας να μειώσουμε το άγχος και την ταλαιπωρία που προκαλεί η αναμονή και ο προγραμματισμός των ιατρικών ραντεβού, στο Κυτταρολογικό οργανώνουμε τις εξετάσεις σας σε μία μόνο επίσκεψη. Εφαρμόζοντας αυστηρά τα διεθνή πρότυπα εξειδικευμένων μονάδων μαστού, η εξέταση στην κλινική μας αποτελείται από τρία στάδια: