Κυτταρολογικό

Κυτταρολογικό

Το κυτταρολογικό τμήμα του διαγνωστικού μας κέντρου ATHENA MEDICAL βρίσκεται ακόμα υπό κατασκευή.