Μικροβιολογικό / Αιματολογικό

Μικροβιολογικό / Αιματολογικό

Το μικροβιολογικό & αιματολογικό τμήμα του διαγνωστικού μας κέντρου ATHENA MEDICAL βρίσκεται ακόμα υπό κατασκευή.