Τμήμα Μαστού

ONE STOP
BREAST CLINIC

Το One Stop Breast Clinic είναι ένα πρότυπο κέντρο μαστού στο οποίο μπορείτε να προγραμματίσετε όλες τις απεικονιστικές εξετάσεις και επεμβατικές πράξεις σε μία μόνο επίσκεψη.
ONE STOP BREAST CLINIC

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Diagnosis Logo
Γνωρίζοντας καλά τις αυξημένες απαιτήσεις της καθημερινότητας της σύγχρονης γυναίκας και επιθυμώντας να μειώσουμε το άγχος και την ταλαιπωρία που προκαλεί η αναμονή και ο προγραμματισμός των ιατρικών ραντεβού, στο One Stop Breast Clinic οργανώνουμε τις εξετάσεις σας σε μία μόνο επίσκεψη. Εφαρμόζοντας αυστηρά τα διεθνή πρότυπα εξειδικευμένων μονάδων μαστού, η εξέταση στην κλινική μας αποτελείται από τρία στάδια: