Υπερηχογράφημα Μαστών -
Ελαστογραφία

Το υπερηχογράφημα είναι μια γρήγορη, ασφαλής και ανώδυνη εξέταση, αφού για την παραγωγή της εικόνας κατά τη διάρκειά της χρησιμοποιείται δέσμη ηχητικών κυμάτων, χωρίς έκθεση σε ιοντίζουσα ακτινοβολία.

Το υπερηχογράφημα καταγράφει τα ανατομικά στοιχεία των μαστών και μας βοηθά να διακρίνουμε με υψηλή διαγνωστική ακρίβεια μια απλή κύστη από μια συμπαγή βλάβη αλλά και να διακρίνουμε καλοήθεις από κακοήθεις αλλοιώσεις.