Εξατομικευμένη - Παρακολούθηση

Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι όσο πιο γρήγορα εντοπιστεί ο καρκίνος του μαστού, τόσο υψηλότερο είναι και το ποσοστό επιβίωσης της γυναίκας. Όσο νωρίτερα διαγνωστεί ένας καρκίνος, τόσο πιο πιθανό είναι να περιοριστεί μόνο στον μαστό, προσφέροντας στην ασθενή λιγότερο επιθετική θεραπεία και πλήρη ίαση από τη νόσο. Το μέγεθος της κακοήθειας, ο ιστολογικός και μοριακός τύπος και η επέκταση στους λεμφαδένες αποτελούν τους σημαντικότερους παράγοντες για την πορεία της ασθενούς. Ένα διηθητικό πορογενές καρκίνωμα μικρότερο των 2 εκ. χωρίς διηθημένους λεμφαδένες (στάδιο Ι) έχει άριστη επιβίωση που ξεπερνά το >98% σε σύγκριση με το 86% για το στάδιο ΙΙ της νόσου (με 1-3 θετικούς μασχαλιαίους λεμφαδένες και μέγεθος του πρωτοπαθούς όγκου να κυμαίνεται ανάμεσα σε 2,1 εκ. και 5 εκ.).