Κατευθυντήριες οδηγίες
για γυναίκες με ενθέματα σιλικόνης

Κατευθυντήριες οδηγίες |για γυναίκες με ενθέματα σιλικόνης

Ο Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ (FDA) ανακοίνωσε στις 27 Οκτωβρίου 2021 νέες κατευθυντήριες οδηγίες για τις γυναίκες με ενθέματα μαστών. Ο οργανισμός επέβαλε την αναγκαιότητα να ενημερωθεί η γυναίκα πριν από το χειρουργείο για τους ενδεχόμενους κινδύνους, συμπεριλαμβανομένων της ανάπτυξης αναπλαστικού μεγαλοκυτταρικού λεμφώματος (BIA-ALCL) καθώς και των συμπτωμάτων που παρουσιάζονται ενίοτε μετά την τοποθέτηση ενθεμάτων όπως σωματική κόπωση, πόνο στις αρθρώσεις, πνευματική κόπωση και απώλεια μνήμης.

Οι νέες κατευθυντήριες οδηγίες του FDA επιβάλλουν επίσης στις κατασκευαστικές εταιρείες να πωλούν τα ενθέματα μόνο σε παρόχους υγείας που εξετάζουν στενά και ενημερώνουν τις γυναίκες για τους πιθανούς κινδύνους πριν από το χειρουργείο.

Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι αυτοί οι κίνδυνοι ισχύουν για ορισμένες γυναίκες – αλλά όχι για όλες!